HELSENORGE

Bedre informasjon til gravide

Det er viktig at gravide og fødende får god informasjon. Føde- og barselseksjonen ved sykehuset har derfor oppdatert og forbedret informasjonen til gravide og nybakte mødre. – God informasjon er avgjørende for at fødselen og barseloppholdet skal bli en trygg opplevelse, sier jordmor Line Nystrand.

Føde- og barselseksjonen har hatt brukerundersøkelser i mange år, og de får stort sett positive tilbakemeldinger fra nybakte mødre.
– Vi setter pris på både ros og ris, og vi ønsker hele tiden å forbedre tilbud og behandling, sier Nystrand.

Hun forteller at gravide er svært opptatt av god informasjon, og det har vært et ønske fra flere om at informasjonen kan bli enda bedre.
– Basert på tilbakemeldinger har vi derfor oppdatert innholdet på nettsidene våre. Her finnes det informasjon om tilbudet ved Sykehuset Telemark, men også generell informasjon. I tillegg har vi lagt ut en introduksjonsvideo som retter seg mot dem som skal føde hos oss, sier Line Nystrand.