Bedre kommunikasjon med fastlegene

Nå blir det lettere for fastleger og ansatte på sykehuset å kommunisere. Denne uka innfører vi dialogmeldinger, og målet er å unngå unødvendige telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

– Målet er at dette skal forenkle arbeidshverdagen til både sykehusansatte og fastleger, sier prosjektleder Anna Hammar. Hun tror at antall telefonsamtaler og «falske» henvisninger blir redusert med den nye ordningen.

Dialogmeldinger kommer i første omgang til å bli tilgjengelig for fastleger i Telemark. I slutten av januar kan dialogmeldinger benyttes i både Telemark og Vestfold. Når alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har tatt i bruk løsningen, kan dialogmeldinger benyttes på tvers av alle helseforetak – både for sykehusleger og fastleger.