HELSENORGE

Bedre livskvalitet etter behandling

Ni av ti pasienter fullfører behandlingen ved Seksjon for sykelig overvekt. I snitt reduserer de vekten med ni prosent. – Mange av pasientene våre forteller om langt bedre livskvalitet etter behandlingen, sier seksjonsleder Birger Svela.

Sigrid Haukvik (teamleder), Ingebjørg Svalebjørg (teamleder), Birger Svela (seksjonsleder), Vibeke Nystein (brukerrepresentant), Bjørg Helene Nilsen (brukerrepresentant) og Terje Finnebraaten (brukerrepresentant).
Seksjon for sykelig overvekt på Nordagutu har hatt behandlingstilbud siden 2005. – Vi fokuserer på livsstilsendring. Dette er et utfordrende, interessant og sammensatt fagfelt, sier seksjonsleder Birger Svela. Han forteller at behandlingen tar utgangspunkt i samspillet mellom kosthold, fysisk aktivitet, bevisstgjøring og motivasjonsarbeid.

40 prosent av døgnpasientene på Nordagutu har redusert vekten sin med mer enn ti prosent. – Dette er pasienter som vi har fulgt opp over lengre tid, sier Svela.

Seksjonen har startet med elektronisk registrering av livskvalitet hos pasientene. – Vi får mange tilbakemeldinger på at behandlingstilbudet hos oss betyr veldig mye og utgjør en stor forskjell i livet hos mange, sier Birger Svela.

En bacheloroppgave fra Høgskolen i Sørøst-Norge bekrefter at redusert kroppsvekt gir bedre livskvalitet for mange. I oppgaven, som ble avsluttet tidligere i år, svarer 62 tidligere pasienter på en rekke spørsmål om behandlingen på Nordagutu.

– Av de som svarte på undersøkelsen oppga mellom 60 og 70 prosent en endring i positiv retning i livskvalitet, fysisk aktivitetsnivå og fysisk form, sier Svela. Han synes det er gledelig at resultatene for sosial deltakelse også er positive. – Det var til og med flere av dem som ikke har oppgitt vektreduksjon som svarer at de har en høyere sosial deltakelse i etterkant av oppholdet, sier Svela.

Seksjon for sykelig overvekt har knyttet til seg tre brukerrepresentanter som skal bidra til å forbedre behandlingen. Alle disse har fullført opplegget og oppfølgingen ved Nordagutu, og de bidrar ved blant annet å dele egne erfaringer og refleksjoner med pasientene. – Tilbakemeldingene på dette er veldig gode, sier Birger Svela.

Vibeke Nystein synes det er meningsfylt å ha rollen som brukerrepresentant, og få bidra med sin egen kunnskap og erfaring. – Sykelig overvekt handler ofte om mye mer enn vektproblemer. Det er viktig å finne årsakene og sammenhengene i eget liv, sier Nystein.