HELSENORGE

Bedre pasientsikkerhet med ny teknologi

Det har blitt enklere for klinikere å samarbeide. Sykehuset har fått 13 tverrfaglige, digitale møterom som gjør at ansatte slipper møte hverandre fysisk og reise mellom sykehus. – Den nye teknologien gir diagnostisk sikkerhet og økt pasientsikkerhet, sier overlege i patologi John Gaona Morales.

– Det er spennende å kunne dele bilder av god kvalitet med kirurger, radiologer og kreftspesialister – både ved Sykehuset Telemark og Oslo universitetssykehus, sier Morales. Han sier at dette samarbeidet gjør det enklere å komme fram til den beste behandlingen.

Avdelingsleder Kristin Kleppen sier at møterommene bidrar til mer effektiv jobbing. – Etter at vi har kvalitetssikret diagnosen, kan vi finne riktig behandling raskere enn tidligere, sier Kleppen.
Hun mener det gir tryggere pasientbehandling når gode, digitale bilder brukes i tverrfaglig kommunikasjon.

Med det nye systemet kan klinikere ved Sykehuset Telemark også kommunisere digitalt med spesialister ved andre sykehus, som for eksempel Oslo universitetssykehus. Innen utgangen av 2021 er det meningen at alle sykehusene i Helse Sør-Øst har fått den samme teknologien som Sykehuset Telemark og Oslo universitetssykehus.

For å få full glede av utstyret, har avdeling for patologi også fått et nytt mikroskop. Det gjør det enklere å vise skarpe bilder til andre fagfolk ved sykehuset.