HELSENORGE

Bedre tilbud til nyrepasienter i distriktene

Sykehuset Telemark etablerer et dialysetilbud for pasienter i Vest-Telemark. I løpet av året vil det komme tre dialyseapparater på Åmot helsestasjon i Vinje, noe som betyr at nyrepasientene slipper å reise helt til Skien for å utføre dialyse.

Desentralisert dialysetilbud

– Dette har vi fått til takket vær et godt samarbeid med Vinje kommune, og dette er god samhandling i praksis, sier Urdahl. Han forteller at sykehuset bidrar med utstyr og kompetanse, mens kommunen stiller lokaler og dedikerte medarbeidere.

– Når vi har pasienter som har behov for helsetjenester i distriktene, er vi opptatt av å legge forholdene til rette slik at reisebelastningen ikke blir unødvendig stor, sier avdelingsleder Kristian Heldal. Han mener at dagens teknologi gjør det mulig å opprette et godt dialysetilbud i distriktene.

– Sykehusene blir ofte beskyldt for å sentralisere, men dette viser at vi også desentraliserer tilbudet vårt, sier Per Urdahl.