Helsenorge

Bedre tilbud til pasienter med vonde skuldre

Sykehuset Telemark utvider det ortopediske tilbudet, og nå skal pasienter som sliter med skuldrene få bedre behandling på sykehuset. Nyansatt overlege, Karina Tangerud, skal blant annet operere skulderproteser.

– De siste årene har mange pasienter fra Telemark blitt henvist til andre sykehus, men når vi ansetter Karina Tangerud som overlege, kan vi behandle disse selv, sier seksjonsleder Hilde Apold. For pasientene betyr det kortere reisevei, og forhåpentligvis kortere ventetid.

Det er Lovisenberg sykehus i Oslo som utfører flest artroskopier og opererer flest skulderproteser i Norge, og det er nettopp her Karina Tangerud har spesialisert seg. Hun ser fram til å bruke kompetansen sin i Telemark.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake og jobbe på en avdeling som hele tiden prøver å forbedre tilbudet til pasientene, sier Tangerud.
Hun har jobbet ved Sykehuset Telemark tidligere, og hun kjenner både fylket og miljøet ved sykehuset godt.