HELSENORGE

Befolkningen har tillit til sykehuset

En nylig utført  undersøkelse viser  at befolkningen i stor grad har tillit til at de får nødvendig helsehjelp fra Sykehuset Telemark

Illustrasjonsbilde av helnder som holder hverandre
Omdømmeundersøk​​elsen ble gjennomført som telefonintervjuer i perioden fra 1. - 24. mars i år. For området Telemark ble det gjennomført 501 intervjuer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens oppfatning av sykehustilbudet i det enkelte helseforetaks opptaksområde, og av Helse Sør-Øst RHF som eier av sykehusene. 

74 prosent svarer at de er svært, eller ganske, fornøyd med det samlede sykehustilbudet i nærområdet der de bor. 80 prosent svarer at  de er helt eller ganske enige i at sykehuset yter god pasientbehandling. 

80 prosent har svart at de er helt eller ganske enige i at de har tillit til at de får nødvendig helsehjelp under pandemien. 

- I arbeidet med å utføre vårt viktige samfunnsoppdrag, er det  helt avgjørende at vi har befolkningens tillit, sier Tom Helge Rønning, administrerende direktør ved Sykehuset Telemark. Han understreker at han er spesielt glad for at befolkningen har tillit til at de får nødvendig helsehjelp under pandemien. 

- Gjennom de senere år har sykehuset styrket sitt omdømme og jeg er veldig glad for at vi også i år oppnår gode resultater. Det har vært mange krevende utfordringer i løpet av pandemien og spesielt hyggelig er det at vi skårer godt på spørsmålet om man har tillit til at man får nødvendig helsehjelp under pandemien, poengterer han. 

​73 prosent av de spurte svarer at de selv, eller en av deres nærmeste, har vært pasient på sykehus de tre siste årene. Seks prosent opplyser at de er ansatt i et av helseforetakene i regionen. 
På spørsmålet om de spurte har tillit til at de får nødvendig helsehjelp under pandemien får sykehuset 81 av 100 mulige poengscores.  
På spørsmål om befolkningen mener Sykehuset Telemark yter god pasientbehandling, oppnår helseforetaket 80 poengscores. En score mellom 70 og 90 er i følge barometeret som brukes i undersøkelsen "bra".