Helsenorge

Ber pasientene møte presis ved sykehuset

Sykehuset Telemark oppfordrer pasientene om å møte tett opp til avtalt time. Dette er et viktig tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Sykehuset Telemark øker den planlagte behandlingen, og framover vil det komme flere pasienter til sykehuset.

For å unngå at mange blir sittende sammen i ventesoner, blir pasientene bedt om ikke å komme for tidlig til sykehuset. Hvis alle kommer tidligst ti minutter før timen sin, unngår vi at mange pasienter må vente samtidig.