HELSENORGE

Beredskapen i skjærgården er sikret

Sykehuset Telemark har inngått en beredskapsavtale med Redningsselskapet i sommermånedene for oppdrag i Kragerøskjærgården. – Dette sikrer et godt supplement til primærberedskapen vår, sier avdelingsleder i Akutt- og beredskapsklinikken, Knut Inge Skoland.

Han forteller at den primære beredskapen fortsatt er bilambulanse og luftambulanse, men at avtalen med Redningsselskapet bidrar til å sikre mennesker på øyene trygg og god hjelp innen rimelig tid. I avtalen med Redningsselskapet inngår det totalt tre fartøyer.

– Vi er dermed bedre rustet dersom det skulle skje samtidighetskonflikter, sier Skoland. Han forteller at Redningsselskapet har lang erfaring fra denne type beredskapsavtaler flere steder i landet, og at redning til sjøs er deres spesialitet. – Vi ser derfor frem til et godt samarbeid, sier avdelingslederen ved sykehuset.

I følge Helsedirektoratet blir avtaler med Redningsselskapet beskrevet som gode supplement til primære ressurser som bil- og luftambulanse.

– Ved akutte hendelser ute på øyene blir stort sett alltid luftambulanse benyttet som primærtransport, sier Knut Inge Skoland.