Helsenorge

Beredskapsnivået blir justert ned

Sykehuset Telemark nedjusterer beredskapsnivået i forbindelse med koronasituasjonen. Det betyr at nivået endres fra gul til grønn beredskap. Sykehuset kommer til å øke den planlagte aktiviteten i ukene som kommer.

– Vi tar fortsatt koronapandemien på største alvor, og sykehuset vil fortsatt være i beredskap, men akkurat nå har vi god kontroll på situasjonen, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning.

Han forteller at sykehuset er godt forberedt på å ta imot flere covid-19-pasienter i tiden som kommer, og at det vil være strenge smitteverntiltak og besøkskontroll ved sykehuset i lang tid framover. – Men slik situasjonen er nå, og slik prognosene ser ut, er det ikke være behov for så høyt beredskapsnivå de nærmeste ukene. Sykehuset vil imidlertid vurdere situasjonen løpende, sier Rønning.

Sykehuset vil fortsatt gjennomføre opplæring av ansatte for å være best mulig rustet framover. – Opplæring vil uansett være viktig med tanke på framtida, og dette er kompetanse som vi vil ha behov for også senere, sier sykehusdirektøren.

Tom Helge Rønning sier det er viktig å øke aktiviteten igjen slik at flere kan få behandling. – Vi har hele tiden behandlet de med alvorlig sykdom, men vi har utsatt mye av den planlagte behandlingen. Nå er målet at sykehuset skal drive mest mulig normalt, samtidig som vi opprettholder en god beredskap for å kunne ta imot flere covid-19 pasienter igjen, sier Rønning.

Han forteller at sykehuset jobber med en plan for hvordan driften skal gjenopptas framover. Inntil videre vil sykehuset beholde driftsmodellen hvor Notodden sykehus er et akuttkirurgisk sykehus for hele Telemark.