Besøk på sykehuset - koronavirus

Pårørende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus bør ikke besøke pasienter på sykehuset. Det gjelder pårørende som har vært på reise i risikoområder siste 14 dager før besøket.
Besøk sykehuset koronavirus

Du må avtale med avdelingen på forhånd dersom besøket er svært viktig.

Sykehuset Telemark følger råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og vi har spesielle restriksjoner for ansatte og besøkende som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus.