HELSENORGE

Besøksrutiner på sykehuset

Besøk til inneliggende pasienter skal avtales med avdelingen på forhånd. Det tillates besøk av 1 -2 pårørende i avdelingens besøkstid. 
Sykehuset ønsker oversikt over hvem som er på besøk slik at smittesporing kan utføres ved uventet funn av covid-19 hos pasienter, besøkende eller ansatte. 

Det er frivillig for besøkende å oppgi kontaktinformasjon. Informasjon som oppgis oppbevares i ti dager med tanke på smitteoppsporing.
 
Det forutsettes at de som skal på besøk

  • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
  • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
  • ikke er nærkontakt til smittede eller noen med mistanke om smitte
​Så lenge det er restriksjoner for besøk, oppfordrer vi innlagte pasienter til ikke å gå ut av avdelingen uten at det er gjort avtale med personalet. 
 
Besøkende skal

  • kontakte aktuell avdeling på forhånd for å klarere besøk.
  • være nøye med håndhygiene.
  • holde mest mulig avstand og bruke munnbind hvis man ikke kan opprettholde én meter avstand.
  • gå rett til avdeling og oppholde seg kortest mulig tid i fellesarealer.