HELSENORGE

Best i landet på hjerte- lungeredning

Innbyggerne i Telemark er flinkest i landet til å starte med hjerte- lungeredning før ambulansen kommer fram. – Dette er svært gledelig og meget viktig, sier lederen for ambulansetjenesten ved Sykehuset Telemark, Knut Inge Brekka Skoland.

Det er de nyeste tallene fra helsenorge.no som viser at telemarkingene er best til å starte med hjerte- lungeredning. – Noe av årsaken er nok at de ansatte ved AMK er dyktige til å veilede personer som ringer 113, tror ambulansesjefen.

Skoland forteller også at det er mange bedrifter i fylket som er opptatt av å kurse sine ansatte i hjerte- lungeredning, og at dette er kunnskap som mange får bruk for på fritiden.
Han oppfordrer bedrifter og andre aktører som har hjertestartere til å registrere seg i hjertestarterregisteret.

Også ambulansetjenesten i Telemark kommer godt ut på statistikken. Selv om det er store avstander i fylket vårt, kommer ambulansetjenesten på tredjeplass i vellykket gjenoppliving etter hjertestans.

– Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha god kompetanse, og vi driver med avansert behandling utenfor sykehuset, sier Skoland. Han mener at dyktige ansatte i ambulansetjenesten og ved AMK, kombinert med kunnskap i befolkningen, fører til at mange overlever brå hjertestans i Telemark.

Selv om tallen er gode og det er mange som blir gjenopplivet, er Skoland opptatt av å forbedre den akutte helsetjenesten ytterligere. Han mener derfor at akuttkjedeprosjektet i Telemark, som sykehuset og kommunene samarbeider om, er viktig.

– God samhandling mellom de ulike aktørene er nøkkelen til å gjøre ting enda bedre, sier ambulansesjefen.

Dette bør du huske på

Dersom du oppdager en tilsynelatende livløs person, er det viktig å vite hva du skal gjøre:

  1. Sørg for frie luftveier
  2. Sjekk om personen puster eller ikke
  3. Ring 113, eller helst få noen andre til å ringe
  4. Hvis personen ikke puster normalt, start hjerte- lungeredning (30:2)
  5. Fortsett med hjerte- lungeredning til ambulanse eller annen helsehjelp kommer frem