Best på pakkeforløp for kreft

Sykehuset Telemark er best i landet på pakkeforløp for kreft. Det forteller de siste tallene fra Helsedirektoratet. – Dette viser at vi innfrir løftene våre til pasientene, sier avdelingsleder for kreft, palliasjon og blodsykdommer, Anne Augestad Larsen.

I forrige uke ble de nasjonale kvalitetsindikatorene lagt fram. De viser at det er få sykehus som innfrir målet om at minst 70 prosent av kreftpasientene skal inkluderes i et pakkeforløp, og komme gjennom behandlingen på anbefalt tid.

Det er bare St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Fonna, Helse Førde og Sykehuset Telemark som innfrir de nasjonale målene. Sykehuset Telemark er best av samtlige sykehus med en gjennomføring på 77 prosent.
– Vi har jobbet systematisk og bevisst med dette i lang tid, og det er godt å se at dette arbeidet gir resultater, sier Augestad Larsen. Hun mener at pakkeforløpene gir kreftpasientene forutsigbarhet og trygghet.

– Pakkeforløpene bidrar til at vi kan gi pasientene riktig behandling, og at vi kommer raskere i gang med behandlingen, sier Augestad Larsen.
Det er til sammen 26 kreftformer som er innlemmet i ordningen med pakkeforløp, og Augestad Larsen er ekstra glad for at sykehuset kan vise til gode tall for de store kreftgruppene som brystkreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft.

– Selv om vi er gode på mange områder, er det alltid noe vi kan bli bedre på. Framover skal vi blant annet ha enda mer fokus på samarbeid og gode overføringsrutiner til andre sykehus, som for eksempel Oslo universitetssykehus, sier avdelingslederen.

Hun mener at pakkeforløpene fungerer godt i Telemark fordi det er et unikt og tett samarbeid mellom ulike avdelinger og yrkesgrupper. – Vi jobber tverrfaglig, og vi har dyktige kreftkoordinatorer ved Sykehuset Telemark, sier Anne Augestad Larsen.


Andel pakkeforløp for 26 kreftformer gjennomført innen standard forløpstid:
Pakkeforløp.PNG