HELSENORGE

Best på pakkeforløp i Helse Sør-Øst

I Telemark får 75 prosent av kreftpasientene behandling innen de standardiserte forløpstidene. Sykehuset Telemark er dermed det sykehuset i Helse Sør-Øst som oppnår best resultater på pakkeforløp for kreft. – Dette er motiverende, sier avdelingsleder Anne Augestad Larsen.

I Helse Sør-Øst får 63 prosent av kreftpasientene behandling innen de standardiserte forløpstidene, men målet er 70 prosent.
– At vi ligger fem prosentpoeng over målet, viser at vi gjør mye riktig, sier leder ved Avdeling for kreft og blodsykdommer, Anne Augestad Larsen. Hun forteller at sykehuset har jobbet målrettet og systematisk, og at det har vært en positiv utvikling over tid. Sykehuset har også fått på plass forløpskoordinatorer for de fleste kreftdiagnosene.
– Dette bedrer god samhandling med andre sykehus, som for eksempel Oslo Universitetssykehus, sier Augestad Larsen. Hun er spesielt fornøyd med utviklingen av tilbudet til pasienter med prostatakreft.
– Første tertial 2017 var det 34 prosent av pasientene som fikk behandling innen den standardiserte forløpstiden. Samme periode i år er det 61 prosent, sier Augestad Larsen.

Til sammen er det 26 pakkeforløp for kreft, og Sykehuset Telemark har gode forløp for de hyppigste og største kreftformene.
– Vi ligger godt an for føflekkreft, tarmkreft og brystkreft, sier kreftkoordinator Anne Lene Watland. Hun mener at pakkeforløpene har ført til bedre samarbeid internt på sykehuset, og at dette kommer pasientene til gode.
– I den forbindelse vil jeg trekke fram fleksibiliteten og smidigheten til de ansatte på radiologi og patologi, som er helt avgjørende for rask og god behandling, sier Watland.

Hun sier at sykehuset ønsker å forbedre seg ytterligere, og at det hele tiden er et mål å avdekke flaskehalser i systemet. 
– Innenfor enkelte kreftformer, hvor for eksempel flere sykehus er involvert, er dette spesielt viktig for at pasientene skal slippe å vente unødvendig, sier Watland.