HELSENORGE

Bidrar i behandlingen av sepsis

Det er viktig å komme i gang med tidlig behandling ved mistanke om sepsis. Derfor får ambulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark opplæring i bruk av antibiotika for disse pasientene.

Prosedyrene er ferdige og opplæringen har kommet i gang, og innen sommeren skal den nye prosedyren være innført i hele Telemark.
– Her er Telemark tidlig ute, og jeg vet ikke om andre helseforetak enn Innlandet som gjør det samme, sier spesialrådgiver i Akutt- og beredskapsklinikken, Helge Olsen.

Å avdekke og behandle sepsis (blodforgiftning) er særdeles viktig fordi dødeligheten er høy. I Norge dør hver femte pasient som får sepsis.

Ambulansearbeiderne vil samarbeide tett med legene i akuttmottaket, og ved mistanke om sepsis skal de teste pasienten. Hvis testen viser stor sannsynlighet for sepsis, skal de ta en blodkultur av pasienten før de setter i gang antibiotikabehandling.
– Når pasienten kommer til akuttmottaket, blir blodkulturen undersøkt for å finne ut om det var riktig å starte antibiotikabehandlingen, sier Helge Olsen.