HELSENORGE

Blant de beste på føflekkreft

I Telemark får 96 prosent av pasientene med føflekkreft behandling innenfor fristene. Det betyr at sykehuset er blant de beste i landet på pakkeforløp for føflekkreft.

​– Det kommer ofte hyggelige tilbakemeldinger fra pasienter som føler seg godt ivaretatt, og som synes det hele har gått raskt. Det er fint å høre, sier Kjersti Junker.
Hun er pakkeforløpskoordinator og kreftsykepleier ved plastikkirurgisk poliklinikk i Porsgrunn. Sammen med kollega Mona Storvik har hun ansvar for at pasientene får oppfølging uten unødig ventetid. Kravet er at det ikke skal gå mer enn 35 dager fra henvisningen er mottatt til pasienten har startet behandling.

I år har sykehuset inkludert 229 pasienter i pakkeforløp for føflekkreft. Av disse fikk 219 behandling innen fristen. – Vi jobber for å sikre pasientene rask time til utredning og behandling, vi har tett kontakt med pasienten, følger opp prøvesvar og varsler lege når disse er klare. Målet vårt er at pasientene skal føle seg godt informert og ivaretatt, forteller Junker.

Hun mener at godt teamarbeid er årsaken til de gode resultatene. – Dette hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet med sekretærene, legene, sykepleierne, radiologene og patologene. Alle strekker seg langt for at ting skal gå raskt, sier Junker.

Med regionfunksjon for føflekkreft har Sykehuset Telemark også ansvar for pasienter som henvises fra Vestfold.