Blant de første spesialistene

To overleger ved Sykehuset Telemark er godkjent som spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Grethe Line Syvertsen og Harry Achterberg er blant de sju første som har fått denne godkjenningen i Norge.

– Dette viser at vi satser på leger som spesialiserer seg på å jobbe i akuttmottak, sier avdelingsleder Nina Ruud.

Hun forteller at dette er et resultat av fem års målrettet og hardt arbeid av mange. Hun trekker blant annet fram innsatsen til Harry Achterberg. Han har gjort en grundig jobb for å realisere akutt- og mottaksmedisin som en ny spesialitet i Norge.

Sykehuset Telemark var ett av de første sykehusene som satset på egne akuttoverleger i akuttmottak. Tidligere var det som regel mindre erfarne leger som skulle vurdere og behandle disse pasientene.

– For pasientene betyr det større trygghet at de møter leger med akutt- og mottaksmedisin som spesialitet. De har erfaring og kompetanse til å vurdere pasientene og sørge for riktig behandling videre, sier Ruud.