HELSENORGE

Blant landets beste fødeavdelinger

Fødeavdelingen ved Sykehuset Telemark hadde gode resultater og var blant landets beste på flere kvalitetsindikatorer i fjor. Det viser nye tall fra Medisinsk Fødselsregister.

Tallene fra Medisinsk fødselsregister (MFR) gir gode muligheter til å sammenligne resultater mellom fødeinstitusjonene i landet.

Kun 16 prosent av de førstegangsfødende må ha hjelp med vakum eller tang ved Sykehuset Telemark. Dette er blant de laveste tallene på operativ vaginal forløsning i landet. Til sammenligning blir om lag 30 prosent av førstegangsfødende forløst med vakum eller tang ved Haukeland universitetssykehus, Rikshospitalet (OUS) og Haugesund sykehus.

– Vi er meget fornøyd med resultatene våre i 2020, sier seksjonsleder og seksjonsoverlege Stig Hill. Han er spesielt opptatt av resultatene blant førstegangsfødende. – Første fødsel legger grunnlaget for fremtidige fødsler, sier Hill.
Ved spontan fødselsstart føder 77 prosent av de førstegangsfødende av egen kraft.
Når fødselen blir satt i gang, føder 62 prosent av de førstegangsfødende av egen kraft.
Totalt ble 16 prosent av alle kvinner forløst med keisersnitt ved Sykehuset Telemark.

I Telemark er det en lav andel av de fødende som har behov for fødselsklipp. Det er under 30 prosent som har behov for dette, og det er blant landets laveste. Ved flere av de største fødeavdelingene i landet er frekvensen på fødselsklipp hos førstegangsfødende mellom 40 og 45 prosent.

Forekomsten av større fødselsrifter er også meget lav ved Sykehuset Telemark (1,4 prosent).

– Alle disse resultatene brukes aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet vårt, og målet er å bli bedre år for år, sier Hill. Han synes det også er gledelig at Sykehuset i Vestfold har gode resultater å vise til.