HELSENORGE

Blir konstituert sykehusdirektør

Styret ved Sykehuset Telemark har konstituert Tom Helge Rønning som administrerende direktør. Samtidig har styret startet prosessen med ansette administrerende direktør etter at Bess Frøyshov sa opp stillingen for én uke siden.

Tom Helge Rønning blir konstituert sykehusdirektør

Tom Helge Rønning har vært økonomidirektør ved sykehuset i tre år, og han har tidligere ledererfaring fra blant annet mediekonsernet Amedia og ABB-konsernet.

– Sykehuset står overfor store utfordringer, og styret er glad for at Rønning har takket ja til oppgaven som konstituert direktør. Han har solid ledererfaring, og han ser kompleksiteten i det å lede et sykehus, sier styreleder Tom Jørgensen.

Tom Helge Rønning sier at han er opptatt av å lytte til innspill fra de ulike miljøene på sykehuset. – Det er et stort engasjement blant ansatte, og det er bra. Ansatte ved sykehuset vil det beste for pasientene. Samtidig er ledelsens oppgave er å prioritere, sikre god kvalitet, og kanskje passe ekstra godt på de pasientgruppene som ikke har de mest ressurssterke talspersonene, sier Rønning.

Styret ved Sykehuset Telemark vil knytte til seg en ekstern rådgiver i arbeidet med å ansette ny administrerende direktør. – Vi skal gjøre en grundig jobb, og dette vil ta noe tid, men målet er å få på plass en ny administrerende direktør innen sommeren 2017, sier Tom Jørgensen.