Helsenorge

Blir stadig bedre til å måle helsetilstanden

Når ambulansearbeiderne i Telemark er på oppdrag, måler de pasientens helsetilstand i 92 prosent av oppdragene. – Dette er et kjempegode tall, og det trygger pasientbehandlingen, sier avdelingsleder Knut Inge Brekka Skoland.

– Våre ansatte er bevisste på viktigheten av dette når de er på oppdrag, og derfor har vi god kvalitet på dette i Telemark, sier Skoland. Han forteller at målet i Helse Sør-Øst er 90 prosent.

– Vi skal bli enda bedre enn det vi er i dag. Jo tidligere vi måler pasientens vitalparametere, jo lettere blir det å yte korrekt behandling og hjelp, og avgjøre riktig destinasjon for pasientene, sier Skoland. Han sier at dette er et viktig fokus i hele akuttkjeden.

Skoland sier at det ikke er mulig å oppnå 100 prosent, fordi det også er oppdrag som blir utført uten transport av pasienter, og oppdrag med pasienter som ikke lar seg måle.

Når ambulansearbeiderne måler vitalparametere, sjekker de åndedrett (respirasjon), blodtrykk, puls, oksygenmetning og temperatur.