HELSENORGE

Brakkerigg bidrar til bedre krefttilbud

I dag ble en ny brakkerigg løftet på plass utenfor Moflata-bygget ved Sykehuset Telemark. Når leger og sykepleiere flytter inn i midlertidige lokaler, betyr det utvidet tilbud til pasienter med kreft og blodsykdommer.

brakkerigg løftes på plass

– Vi er kjempeglad for å få nye midlertidige lokaler. Nå håper vi at vi kan ta de nye lokalene i bruk om to uker, sier avdelingsleder for kreft og blodsykdommer, Anne Augestad Larsen.

Det er plassmangel i de nåværende Moflata-lokalene som har ført til at det blir satt opp en brakkerigg. Den skal gi midlertidige konsultasjonsrom og behandlingsrom fram til det nye kreftsenteret etter planen skal åpne i 2024.

– Med brakkeriggen får vi fem nye behandlingsplasser til medikamentell kreftbehandling. I tillegg vil pasientene få tilbud om sykepleiekonsultasjon før oppstart av behandling og for oppfølging av behandling. Nå blir alle mye mer fleksible og tilgjengelig for pasientene, sier Augestad.

Hun forteller at det har vært en stor økning i behandlinger til kreftpasienter de siste årene. Hver enkelt behandling er mer avansert og tidkrevende enn for kort tid tilbake. 
Pusterommet i kjelleren på Moflata-bygningen er etablert til trening for kreftpasienter. I en overgangsfase har lokalene vært i bruk til medikamentell kreftbehandling. Når de nye lokalene nå er på plass, frigjøres Pusterommet til trening igjen.