Bruker spill for å bli bedre

Ambulansearbeiderne ved Sykehuset Telemark er blant de første i Norge som tester ut ny spill-teknologi i opplæringen. Et nyutviklet 3D-spill gjør det mulig å trene på ulike akuttpsykiatriske situasjoner.

 

– Dette kan bli et godt læringsverktøy for oss. Min erfaring er at spillet fungerer best når vi er flere om å løse utfordringene, sier Bjørn-Andre Halvorsen. Han er én av 160 ambulansearbeidere i Telemark som tester et spill som skal gjøre ambulansetjenesten bedre forberedt på krevende oppdrag. De øver blant annet på å håndtere psykiatriske pasienter, truende rusmisbrukere og ungdom som sier at de vil ta sitt eget liv.

– Det er bra at vi kan gå inn på nettbrettet, møte en virtuell verden og trene på å gjøre riktige valg i realistiske situasjoner, sier avdelingsleder for prehospitale tjenester i Telemark, Knut Inge Skoland. Han tror at spillteknologien kan heve kompetansen hos medarbeiderne.

Skoland forteller at spillteknologien har slått godt an. Nå konkurrerer de ansatte om flest mulig riktige svar på ulike scenarier som kan dukke opp når de skal hjelpe mennesker som sliter med rus eller alvorlig psykiske problemer.

I spillet blir ambulansearbeiderne testet og målt på områder som sikkerhet, prosedyrer og kommunikasjon.