HELSENORGE

Bruker VR-briller til trening

Terapeuter ved sykehuset har tatt i bruk VR-briller for å trene på behandling. Ved hjelp av disse brillene får terapeutene realistisk og praktisk trening – uten av pasienter blir involvert.

– Dette handler om praktisk trening for helsepersonell, uten at pasienten involveres. På den måten kan vi bedre kvaliteten og pasientsikkerheten, sier Nils Christian Øvrum ved seksjon for autismespekterforstyrrelser. Han leder en arbeidsgruppe som skal innføre medisinsk simulering og teste om VR-briller kan være til hjelp.

VR står for Virtual Reality – en teknologi som blant annet brukes i medisinsk og militær trening.

Den første VR-simuleringen ble gjennomført i BUP Vestmar. Utgangspunktet var en pasient som snakket om sine selvmordstanker.

– Etter at terapeutene hadde opplevd «scenen», reflekterte de over egen praksis og diskuterte mulige forbedringer, sier Øvrum. Han forteller at det var stor enighet om at VR-simulering kan være et nyttig verktøy.

I løpet av høsten er det meningen at flere av BUP-ene i Telemark skal starte med medisinsk simulering.