Bytter ut teltet med brakker

Triageteltet utenfor akuttmottaket blir byttet ut med brakker. Dette er en mer solid løsning, og forholdene vil være bedre både for pasienter og ansatte.

Brakkene vil ha samme funksjon som teltet, og skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

De vil ha større kapasitet, og det vil også være enklere å utvide hvis behovet blir enda større.

Brakkene vil trolig bli tatt i bruk i løpet av helgen.