HELSENORGE

Covid-19 smitte ved Seksjon for alderspsykiatri - oppdatert

Smittesituasjonen på seksjon for alderspsykiatri er lukket.

Oppdatert 14.02: Smittesituasjonen på seksjon for alderspsykiatri er lukket og seksjonen går tilbake til normal drift.​

​09.02: Det er satt i gang testing av nærkontakter, både pasienter og ansatte.

Pasienter som skal skrives ut blir testet før utskriving.

Smittesituasjonen håndteres i klinikken i samarbeid med smittevern.

Tiltak iverksettes, men driften opprettholdes.​