De lagde 387 barn i fjor

I 2018 bidro Fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark til 387 nye verdensborgere. Siden 2002 har 4500 barn kommet til verden takket være avdelingen i Porsgrunn.

Fertilitetsavdelingen økte resultatet med 15 barn fra året før, og avdelingsleder Hans Ivar Hanevik tror at økningen i graviditeter henger sammen med ny og bedre teknologi. I fjor høst tok avdelingen i bruk to avanserte inkubatorer som øker sjansen for å bli gravis. En inkubator er slags kunstig livmor for befruktede egg.

– Den nye inkubatoren gir optimale forhold for de befruktede eggene, og ved hjelp av en videoløsning som viser hvordan celledelingen foregår, kan vi sette tilbake egg som øker sjansen for at kvinnen blir gravid, sier Hanevik.

Han understreker at investeringen også er en fordel for kvinnene, fordi de ofte unngår flere fertilitetsforsøk. Avdelingslederen mener investeringen er viktig, for at de fortsatt skal være attraktive i en region med stadig flere private fertilitetstilbud.

Avdelingen i Porsgrunn er én av seks offentlige fertilitetsavdelinger i Norge, og den hjelper i hovedsak pasienter fra Oslo-regionen, Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Østfold.

– Vi har god søkning og relativt kort ventetid i Porsgrunn. Det tar fem uker fra vi får søknaden til kvinnen og partneren kan komme til første samtale, sier Hanevik.

Han forteller at pasientene også er fornøyde med avdelingens tilbud der pasientene kan få raske svar på spørsmål via en chatte-løsning.