HELSENORGE

De minste bør skjermes mot smitte

Vinteren er høysesong for RS-viruset. For de fleste er viruset helt ufarlig, men for barn under ett år kan det gi store plager og pusteproblemer. – De yngste barna skal ikke utsettes for unødvendig smitte, sier overlege Randi Stornes.

Hver vinter blir mange barn lagt inn på sykehus med RS-virus. Antall barn varierer fra år til år, men fra desember til mars er det ofte travelt på norske barneavdelinger.
– RS-viruset finnes hele året, men ekstra mange blir smittet om vinteren. For mange fortoner smitten seg som en vanlig forkjølelse, men noen trenger innleggelse for å få løst opp slim og få hjelp til å puste, sier overlege Randi Stornes. Hun presiserer at behandlingen som regel er enkel, og at sykdommen gir seg etter noen dager.

Seksjonsleder Liv Holta Aas er opptatt av at vi tar hensyn til de minste barna – spesielt de under tre måneder.
– Håndhygiene er viktig, og dersom vi er smittet selv, skal vi ikke reise på besøk til familier med små barn, sier Holta Aas. Hun mener det også kan være klokt å holde de aller minste barna borte fra busser, kjøpesentra og plasser hvor mange mennesker er samlet.

Randi Stornes legger til at smittede foreldre bør unngå å nusse og klemme på små babyer. Både Stornes og Holta Aas mener det er greit at eldre barn blir utsatt for smitte slik at de bygger opp immunforsvaret, og de presiserer at det er barn under ett år som vi bør ta ekstra hensyn til de kommende ukene.

For barn med lavt immunforsvar og for tidlig fødte barn er det viktig å være oppmerksom.
– Når foreldre reiser hjem fra nyfødt intensiv, informere vi dem om viktigheten av håndhygiene, og i noen tilfeller gir vi også barna et antistoff mot RS-viruset, sier seksjonsleder Charlotte Humlen Darenberg.

Hvis små barn sliter med å puste, får feber, dårlig matlyst og svekket allmenntilstand, kan det være tegn på RS-virus. Ved disse symptomene blir foreldre oppfordret til å oppsøke lege.