HELSENORGE

Den hvite bilen er en suksess

Den hvite syketransportbilen har avlastet ambulansetjenesten, styrket ambulanseberedskapen og ført til mindre venting for utskrevne pasienter. – Dette har vært et suksessprosjekt, sier prosjektleder Elisabeth Ohnstad Holst. 


Fra venstre: Portørene Tone Marit Homleid og Dag Erik Borgeraas, prosjektleder Elisabeth Ohnstad Holst og seksjonsleder for portørtjenester Katrine Broby

Nå blir den hvite bilen et varig transporttilbud ved Sykehuset Telemark.

Bilen kom til sykehuset i mai i fjor, og den har elektrisk båre, enkelt utstyr, og blir betjent av to portører fra klokka 10 til 19 alle hverdager. Den hvite bilen har stort sett transportert ferdigbehandlede pasienter som skal hjem eller til annen institusjon. Dette er pasienter som har behov for å ligge, men ikke trenger behandling eller overvåkning.

Etter at den hvite syketransportbilen ble satt inn, har ventetiden for pasientene blitt  kortere. Samtidig har den bidratt til styrket beredskap ved at den frigjør viktige ambulanseressurser. I snitt avlaster den ambulansetjenesten med om lag 80 oppdrag per måned.
– Dette har skapt et godt tilbud for pasienter som trenger transport, og større forutsigbarhet for utskrevne pasienter, sier Holst. 

Hun skryter av innsatsen til de som bemanner den hvite bilen. 
– De gir pasientene og rekvirentene våre best mulig service. De har kort og godt gjort en kjempejobb, sier Elisabeth Ohnstad Holst.