HELSENORGE

Det har aldri vært færre korridorpasienter

Ved utgangen av 2015 var det 3,5 prosent av pasientene ved Sykehuset Telemark som lå på korridor. Nå er andelen gradvis sunket, og ved utgangen av april var tallet 0,5 prosent. – Jeg er veldig glad for å se den gode utviklingen, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Det siste halvannet året har det vært et eget prosjekt for å redusere antall korridorpasienter ved Sykehuset Telemark. I forrige uke ble arbeidet presentert for de som jobber med revisjon og kvalitet på sykehusene i Helse Sør-Øst.

– Vi ble invitert til møtet fordi de mente vi hadde gjort en god jobb med å iverksette tiltak og arbeidsrutiner, sier prosjektleder Janicke Stordalen. Hun trekker blant annet fram et nytt arbeidsverktøy som én av suksessfaktorene.

– Den nye online-oversikten gir oss til en hver tid oversikt over pasientmengde og sengekapasitet, sier Stordalen. Hun mener også at det har blitt tydeligere ansvarsforhold og bedre forståelse i hele organisasjonen – helt fra direktør til den enkelte ansatte.

Fagdirektør Halfrid Waage synes det er god grunn for mange til å være stolte av et prosjekt som har oppnådd så gode resultater. Arbeidet for å redusere antall korridorpasientene har pågått i mange år, men det var først i fjor at resultatene gjorde så store utslag. 

Både fagdirektør og sykehusdirektør mener det er mange som skal ha honnør for den jobben som er gjort.  
– Jeg gleder meg over at et systematisk og grundig arbeid viser seg å gi så gode resultater, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.