HELSENORGE

Dialyse på plass i Vinje

Nå får pasienter i Vest-Telemark tilbud om dialyse i Vinje. Det betyr at de slipper mange timer reisevei flere ganger i uka. – Dette fører til økt livskvalitet for flere pasienter i Vest-Telemark, sier avdelingsleder Kristian Heldal.

En standard dialysebehandling varer som regel i fem timer, og den må gjentas tre ganger i uka.
– Da blir det svært slitsomt å måtte reise i opptil tre timer hver vei for behandling, sier avdelingslederen for medisinsk klinikk ved Sykehuset Telemark. Kristian Heldal forteller at pasientene ofte har andre kroniske lidelser i tillegg til nyresvikt.

– Tilbudet i Vinje er i tråd med sykehusets mål om å flytte behandlingen nærmere pasientene, sier Heldal. Han forteller at etableringen skjer i tett samarbeid mellom kommunen og sykehuset.

Det er en nasjonal målsetting at 30 prosent av dialysepasientene skal få behandling i sitt eget hjem. Sykehuset Telemark har jobbet aktivt med dette i flere år, og det er nå 28 prosent av pasientene som får dialyse hjemme.
– Det betyr at vi er blant de fylkene som har mest hjemmedialyse, sier Kristian Heldal.

 Likevel er det ikke alle pasientene som klarer å gjennomføre dialyse hjemme. Sykehuset ønsker derfor å ha et desentralisert tilbud til disse pasientene, og i dag har sykehuset et dialysetilbud i Kragerø, Notodden, Rjukan og Vinje.

– Det er mange som mener at det meste i helsevesenet sentraliseres, men det er ikke riktig. Mye av tilbudet blir også desentralisert, sier klinikksjef Per Urdahl. Han mener at det nye dialysetilbudet i Vinje er et godt eksempel på at kunnskap og teknologi kan gi pasientene bedre behandling nærmere bostedet sitt.

Urdahl mener også at etableringen i Vinje er et flott eksempel på god samhandling.
– Her viser både kommunen og sykehuset at vi setter pasientens behov i sentrum, sier Urdahl.