Helsenorge

Dialyse på Rjukan i sommer

De siste årene har dialysetilbudet på Rjukan vært stengt i sommerferien, men i år vil pasientene få tilbud om dialyse. Det betyr kortere reisevei og mindre belastning for pasientene.

Tidligere har dialysetilbudet vært stengt i de sju uker om sommeren. Da har pasientene måttet reise til Notodden sykehus. I sommer vil dialysesykepleierne som til vanlig jobber på Notodden reise til Rjukan for å sikre driften. I praksis betyr det at dialysepasientene blir spart for én times reisevei fram og tilbake flere ganger i uka.

– Takket være sykepleierne på Rjukan og Notodden har vi funnet fram til en løsning som gjør at vi kan holde fire til fem dialyseplasser på Rjukan i drift hele sommeren, sier seksjonsleder Randi Ottestad Iversen.