Helsenorge

Doktor disputerer digitalt

For første gang er Sykehuset Telemark med på en digital doktorgradsdisputas. Prosjektleder og hovedveileder Hege Kersten sitter i Skien, mens kandidaten Lara Hvidsten sitter i Tønsberg. Hun skal forsvare sin doktorgrad om livskvaliteten til yngre som rammes av demens.

På grunn av koronasituasjonen har Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tatt i bruk videokonferanser under disputaser. Fredag 22. mai sitter derfor tre opponenter foran hver sin skjerm ved universitet i Norge, Sverige og Danmark. Kandidaten sitter i Tønsberg og hovedveilederen sitter i Skien.
– Det er spennende at Sykehuset Telemark får være med på sin første digitale doktorgradsdisputas, sier hovedveileder, prosjektleder og forskningssjef Hege Kersten.

 Hun synes likevel det er litt synd at kandidaten går glipp av de høytidelige rammene rundt disputasen med kolleger i salen og feiringen etterpå.
– Når situasjon er som den er, er det fint vi har teknologi som gjør disputasen mulig, sier Kersten. PhD-kandidaten, Lara Hvidsten, er geriater og psykiater og jobber til daglig ved alderspsykiatrisk poliklinikk ved Sykehuset i Vestfold. Doktorgradsprosjektet har vært gjennomført i regi av Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse med finansiering fra Norges forskningsråd.

Kersten sier at doktorgradsarbeidet har gitt oss ny kunnskap om livskvaliteten til en økende gruppe yngre mennesker som rammes av demens, samt deres pårørende. Den har stor verdi for bedre tilpasning av helsetilbudet til deres behov, mener forskningssjefen.