HELSENORGE

Doktorgrad på risikofaktorer

Flere pasienter kan få avdekket risiko for alvorlig sykdom på et tidligere tidspunkt. Det viser forskning utført av Charlotte Gibbs ved Sykehuset Telemark. I dag tok overlegen sin doktorgrad, og på grunn av koronasituasjonen ble disputasen avviklet digitalt.

I dag satt Charlotte Gibbs og hennes hovedveileder Øystein Lunde Holla foran hver sin pc i konferansesenteret i Skien. Disputasen skjedde via videooverføring med faglige opponenter ved Universitetet i Oslo, Rikshospitalet i København og St. Olavs hospital i Trondheim.

Gibbs doktorgradsarbeid har blant annet tatt utgangspunkt i EKG-registreringer av hjertets elektriske aktivitet. Av 63 000 pasienter ved Sykehuset Telemark fant forskerne 1531 pasienter med forlenget intervall mellom to bølger på EKG-målingen av hjertet. Pasienter med lange intervaller har høyere risiko for å få hjerterytmeforstyrrelser. De har også lavere totaloverlevelse ved en del medisinske tilstander.

– Vi fant at pasienter med lange intervaller på EKG-registreringen hadde dobbelt så høy risiko for død innen 30 dager enn kontrollgruppen med kortere intervaller, sier Gibbs. Hun mener at flere pasienter kan fanges opp tidligere, for eksempel ved EKG-sjekk i akuttmottaket eller ved første undersøkelse på sykehuset.
– Da kan disse pasientene få en mer effektiv behandling og kanskje bedre prognose, sier Charlotte Gibbs.

Seksjon for medisinsk genetikk har også deltatt i studien, og det ga forskerne nyttig kunnskap.
– Hos 6,5 prosent av pasientene med lange intervaller var dette medfødt, og denne risikoen visste ikke pasientene om, sier Gibbs. Hun mener derfor at leger bør se etter dette allerede ved første EKG-undersøkelse.

– Dette er viktige funn, sier forskningssjef ved Sykehuset Telemark, Hege Kersten. Hun er stolt over at studien allerede har blitt publisert i et britisk og et amerikansk tidsskrift for hjertemedisin.