Enda tryggere å være pasient

Sykehuset Telemark ønsker å redusere legemiddelfeil og misforståelser mellom ansatte. Derfor innfører sykehuset en digital løsning som skal sikre pasientene riktige medisiner og korrekt dose. – Løsningen har blitt tatt godt imot, sier prosjektleder Benedicte Børge Ask.

Den nye løsningen er allerede innført ved tre avdelinger på Sykehuset Telemark. Til sammen 300 leger og sykepleiere bruker løsningen, som kalles elektronisk kurve. Målet er at hele sykehuset skal ta den i bruk før sommeren 2019.

For pasientene ved Sykehuset Telemark betyr dette sikrere behandling og større trygghet. Feil ved legemiddelhåndtering er én av de største avviksgruppene ved sykehuset. I 2017 ble det registrert 333 uønskede hendelser ved Sykehuset Telemark, og 98 av disse handlet om legemidler og blod. Det utgjør nesten 30 prosent.

– Vi har som mål å gjøre færre feil når vi digitaliserer mye av legemiddelhåndteringen, sier Benedicte Børge Ask. Hun forteller at den nye ordningen reduserer risikoen for misforståelser, tolkninger og dårlig kommunikasjon. – Vi har byttet ut papir og håndskrevne notater med en god og oversiktlig digital løsning. Det sikrer kvalitet i alle ledd, sier Børge Ask. Hun forteller at elektronisk kurve gir behandlerne god oversikt over pasientens tilstand fordi de hele tiden kan følge med på medisinske parametere og medisinsk-teknisk utstyr.

Benedicte Børge Ask mener at medisinsk kurve er et eksempel på en god digital løsning. Løsningen er initiert av Helse Sør-Øst, og det er meningen at alle sykehusene i regionen skal ha den på plass i løpet av 2020.
– Når vi regionaliserer slike løsninger, kan vi utnytte erfaringer og kompetanse på tvers av helseforetakene, sier Børge Ask. Hun mener det ville være alt for krevende hvis alle sykehusene skulle innføre slike digitale prosjekter hver for seg.