HELSENORGE

Endret drift på Notodden i byggeperiode

Notodden sykehus skal bygge nytt akuttmottak og overvåkningsavdeling i første etasje. I byggeperioden må derfor enhetene drifte sammen på ett plan i andre etasje. Det betyr at akuttmottaket ved sykehuset er flyttet fra mandag 7. desember.

Pasienter og pårørende må benytte sykehusets hovedinngang ved alle henvendelser.

Det blir ingen endring i pasienttilbudet på sykehuset.

Etter at ombyggingen er ferdig i mai 2021 vil sykehuset få et mer moderne og brukervennlig akuttmottak og overvåkning.