HELSENORGE

Endring av det radiologiske tilbudet i Telemark

Helse Sør-Øst har inngått en avtale med Helsehuset Røntgen AS om å levere radiologiske tjenester i vår region. Disse vil være etablert i Sandefjord fra 1. juni.

Sykehuset Telemark forventer at kvaliteten blir like god som den Aleris Røntgen har levert i Porsgrunn. Sykehuset forventer også at ventetidene ikke blir lengre.
Se også nettside: helsehuset.sandefjord.no​

– Vi er i dialog med Helsehuset Røntgen for å få en best mulig og smidig overgang for våre pasienter og henvisere, sier klinikksjef Henrik Høyvik.
Han sier at sykehuset er opptatt av god elektronisk samhandling, pasientflyt og øvrig tjenestetilbud. De radiologiske tjenestene som skal leveres av Helsehuset Røntgen er CT, MR, ultralyd o generell røntgen.
 
Aleris Røntgen i Porsgrunn har mistet sin offentlige avtale med HSØ fra 1. juni. Det betyr at Aleris Røntgen ikke lenger har refusjonsavtale med HSØ. 
 
Sykehuset Telemark vil installere en tredje MR-maskin i sommer. Dette vil bedre kapasiteten primært for inneliggende pasienter, kreftutredninger og kontroller. Sykehuset vil likevel ha behov for å henvise pasienter videre når den interne kapasiteten og hastegrad tilsier dette.