Helsenorge

Enklere dialog med Vestfold

Nå blir det enklere å kommunisere med fastleger og sykehusansatte i Vestfold. – I Telemark har vi hatt dialogmeldinger siden slutten av november, og ordninger fungerer svært godt, sier prosjektleder Anna Hammar.

Målet med dialogmeldinger er at det det skal bli enklere for kollegaer å kommunisere med hverandre. Det skal bli lettere for fastlegene å få tak i ansatte på sykehuset, og det skal være enklere for ansatte på sykehuset å sende meldinger til fastlegene. Nå blir det også lettere å kommunisere med kollegaer i Vestfold.

– Innføringen av dialogmeldinger i Telemark har gått veldig bra, og både fastleger og sykehusansatte er veldig fornøyde, sier Hammar. Hun håper at dialogmeldinger vil føre til færre telefonsamtaler og feilaktige henvisninger.

– Målet er at dette skal bidra til mer effektiv behandling og forenkle arbeidshverdagen til både sykehusansatte og fastleger, sier Hammar.

Etter hvert er det meningen at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst skal ta i bruk løsningen, og da kan dialogmeldinger benyttes på tvers av alle helseforetak – både for sykehusleger og fastleger.