Erfaringskafe for likesinnede

Hver fjortende dag er det erfaringskafe i bygg 5 ved Sykehuset Telemark. Der kan pasienter møte likesinnede og snakke åpent om følelser og livserfaringer. – Vi ser at det er behov for et trygt treffsted som dette, sier erfaringskonsulent Monika Landsverk.

Landsverk er erfaringskonsulent ved akuttpsykiatrisk seksjon. Hun forteller at de startet med erfaringskafe for to år siden, og at det som regel er mellom 15 og 30 personer til stede.

– Det er en fin blanding av innlagte og tidligere pasienter, pårørende og ansatte, sier Landsverk.

– Dette er veldig bra å få være med på. Det er mye bedre enn å sitte inne på avdelingen, sier en av deltakerne som flere ganger har delt sine tanker med andre i kafeen.

Innspillene til hva som tas opp hentes fra en forslagskasse. Eksempler på temaer er vennskap, relasjoner, skam, skyldfølelse og høytider. På kafeen er det også fritt fram for de som ønsker å bidra med en sang, framføre et dikt eller gjøre andre ting.

– Vi opplever at flere som tar kontakt for å høre hvordan vi driver kafeen. Det er litt moro, sier Monika Landsverk.