HELSENORGE

Et mer utadvendt sykehus

Stadig mer av behandlingen ved Sykehuset Telemark skjer hjemme hos pasienten eller i nærheten av der pasienten bor. – Dette er en bevisst utvikling, og det er viktig for sykehuset å legge til rette for behandling på pasientenes premisser, sier klinikksjef Per Urdahl.

Kristin Eikeland og kollegene reiser ut der pasientene er

​Det er mye forebygging og pasientbehandling som skjer utenfor sykehusets bygninger. I dag har Sykehuset Telemark mer enn 20 utadvendte behandlingstilbud. Disse ambulante tilbudene finnes både i somatikken (fysisk helse) og psykisk helsevern.
– Vi vet at mange pasienter ønsker behandling nærmest mulig bostedet sitt, sier Urdahl.

De siste årene har sykehuset hatt et palliativt team som reiser hjem til pasientene og gir symptomlindring der. Det er opprettet et tilbud om kreftbehandling i Tokke, og det er etablert hjemmesykehus for barn og unge. Flere pasienter får tilbud om hjemme- eller nærdialyse, og mange pasienter får akutt psykisk helsehjelp der de bor. Ansatte ved sykehuset reiser ut for å behandle spiseforstyrrelser, drive med sårbehandling, og ta hørselstester. I tillegg er det et omfattende tilbud innen habilitering og rehabilitering.

– Dette er best for pasientene våre, men også en effektiv og god løsning for oss, sier sykepleier Kristin Eikeland. Hun og kollegaene reiser ofte hjem til pasientene for å kartlegge, gi veiledning og behandle pasienter med alvorlig funksjonsnedsettelse. Før ble denne behandlingen gitt inne på sykehuset, men Eikeland synes det er bedre å reise ut til pasientene. – Vi lærer mer av å møte pasientene og de som hjelper dem i deres daglige miljø, sier Eikeland.

Mange av tilbudene har kommet i stand på grunn av godt samarbeid mellom sykehuset og kommunene. – God samhandling er avgjørende, og det håper jeg vi kommer til å se mer av framover, sier klinikksjef Per Urdahl.  
Han synes det blir fokusert for mye på sentralisering når fremtidens sykehus blir diskutert. – Noe kommer sikkert til å bli mer sentralisert, men vi må ikke glemme at det også pågår en omfattende desentralisering av tilbudene våre, sier Urdahl.
Han mener at pasientenes behov, kombinert med økt kompetanse i kommunene og ny teknologi vil gjøre det enklere å opprette enda flere behandlingstilbud nær pasientene i årene som kommer. – Det er dette vi mener med pasientens helsetjeneste, sier Urdahl.