HELSENORGE

Ett år med ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark har jobbet med mange ulike saker i sitt første år. Rådets medlemmer oppfordrer fortsatt barn og unge til å komme med forslag til saker. 

For ett år siden hadde ungdomsrådet ved Sykehuset Telemark sitt første møte. I løpet av dette året har rådet blant annet behandlet saker som handler om oppussing av venterom på HABU, informasjon til ungdom med diabetes og bruk av alkohol, fraværsgrense i den videregående skolen og høringsuttalelse vedrørende omorganisering av ABUP.

Ungdomsrådet har også informert om seg selv til avdelinger på sykehuset, opprettet en egen side på Facebook, stilt opp i media og deltatt på konferanser.

Ellers jobber rådet fortsatt med overgangen fra barn til voksen på sykehuset, for å gjøre dette enklere. De ønsker seg også et eget oppholdsrom, der unge pasienter kan koble av og eventuelt treffe andre unge.

Barn og unge som pårørende er et tema som ungdomsrådet kommer til å jobbe med framover, og pasienters mulighet for å ha med egen brukerstyrt personlig assistent ved innleggelse. Rådet vil også at det skal bli enklere å få legetime ut over ordinær arbeidstid.

Ungdomsrådet ønsker å være tilgjengelig for andre barn og unge ved sykehuset, og tar gjerne imot forslag til saker. Hvis noen ønsker kontakt, kan de bruke Facebook-siden (Ungdomsrådet Sykehuset Telemark) eller sende e-post til ungdomsrad@sthf.no.