HELSENORGE

Få fødekomplikasjoner på Sykehuset Telemark

I Helse Sør-Øst er det færre komplikasjoner under fødsler og færre kvinner som opplever fødselsskader. Sykehuset Telemark er blant helseforetakene med få komplikasjoner. Av fem helseforetak i Helse Sør-Øst, er Sykehuset Telemark nest-best.

Seksjonsleder Astrid Nesse, seksjonsleder Marianne Nygaard Horst og jordmor Lena Teigen, Sykehuset Telemark. Foto: Lars Kittilsen

Det framgår av en nyhetssak på Helse Sør-østs nettside.

72,3 prosent av fødslene til førstegangsfødende skjedde uten større inngrep eller komplikasjoner ved Sykehuset Telemark. Her er Sykehuset i Vestfold på topp  med en andel på 75 prosent.
HSØs nyhetssak er basert på kvalitetsindikatorer som helsedirektoratet la fram torsdag 2. desember.

På det andre kvalitetspunktet som er omtalt: «andelen store rifter blant kvinner som føder vaginalt», er Sykehuset Telemark på 4. plass blant de fem beste i Helse Sør-Øst.  Oslo universitetssykehus er best med 0,9 prosent store rifter. Deretter kommer Østfold og Sørlandet på andre og tredjeplass. Sykehuset Telemark kommer på fjerde med 1,4 prosent store rifter.
– Resultatene forteller at kvaliteten i fødetilbudet ved sykehusene er høy og stadig forbedres, sier avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Anders Debes. Han sier at det jobbes systematisk og godt med kvalitetsarbeidet ved fødeavdelingene i Helse Sør-Øst. 
– Dette bidrar til å skape trygghet for de fødende, sier Debes i nyhetssaken som er publisert på HSØs nettsted.

– Vi er godt fornøyd med resultatene, og det er flott å se at vi stadig blir bedre. Vi er spesielt opptatt av resultatene blant førstegangsfødende. 
– Første fødsel legger grunnlaget for fremtidige fødsler, og da er det viktig med både kvalitet og trygghet, sier seksjonsleder for fødeavdelingen Astrid Nesse:
– Vi bruker resultatene aktivt i kvalitetsforbedringsarbeidet vårt, og målet er å bli bedre år for år. Jeg synes det også er gledelig at de andre sykehusene i Helse Sør-Øst har gode resultater å vise til.
Seksjonslederen forteller at de blant annet arrangerer fagdager der de fokuserer på områder der de kan bli enda bedre.  –Vi fokuserer stadig på hva vi kan gjøre for å unngå de store fødselsriftene. Da er det moro å se at vi blir bedre og oppnår resultater, sier Astrid Nesse.