Få korridorpasienter i Telemark

For få år siden var Sykehuset Telemark ett av de sykehusene i landet med høyest andel korridorpasienter. I fjor var det under én prosent av pasientene som lå på korridor, og det er godt under landsgjennomsnittet.

I 2018 var det 0,85 prosent av pasientene ved Sykehuset Telemark som ble registrert som korridorpasienter. På landsbasis lå andelen på 1,2 prosent, mens tallet var 1,5 prosent i Helse Sør-Øst.

I november 2015 var det 3,5 prosent av pasientene ved Sykehuset Telemark som lå på korridoren. Da ble det satt i gang flere tiltak som har gjort forholdene for pasientene mye bedre.