Fagdirektøren har fått påvist koronavirus

Fagdirektøren ved Sykehuset Telemark er smittet av koronavirus. Hun har ikke hatt direkte kontakt med pasienter de siste ukene, og hun har jobbet hjemmefra etter at hun merket milde symptomer.
Det blir kartlagt hvem som har hatt tett kontakt med fagdirektøren den siste tiden – både på jobb og privat. Flere ansatte er satt i karantene.

Administrerende direktør, Tom Helge Rønning, har også hatt lette symptomer, men har testet negativt. Han går også i karantene.

Det er stor bevissthet på sykehuset om at ansatte skal holde mest mulig avstand til hverandre, og mye møtevirksomhet skjer på telefon og Skype. Ledelsen ved sykehuset har ikke møter hvor mange sitter i samme rom.

Sykehuset Telemark identifiserer ikke ansatte som har fått påvist smitte, og sykehuset opplyser ikke helsetilstanden til ansatte. Men både Halfrid Waage og Tom Helge Rønning velger å være åpne om sin situasjon siden de har en sentral rolle på sykehuset og i arbeidet med koronasituasjonen.

Fagdirektøren har bare lette symptomer og er i god form. Hun er i isolasjon i henhold til gjeldende regler.