Helsenorge

Far kan være med på barsel

Etter to måneder med strenge besøksregler, kan endelig fedre og partnere få være mer tilstede under fødsel og i barseltiden. Selv om sykehuset legger mer til rett for besøk, vil det fortsatt være adgangskontroll og andre tiltak for å redusere risiko for smitte.

Barnefar og partner kan være med under fødsel og keisersnitt hvis han er frisk. Han kan også være med til barsel etter fødselen, og overnatte én natt dersom det er plass i avdelingen.

Sykehuset prioriterer førstegangsfødende og fødende som kommer langveisfra.

Far og partner kan ikke være med under fødsel eller barseloppholdet dersom han har påvist koronasmitte, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har hatt nærkontakt med smittet.

Alle som er på besøk ved sykehuset blir bedt om
- Å utføre håndhygiene før de går inn og ut av sykehuset
- Å holde minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
- Å gå rett til avdeling og oppholde seg minst mulig i fellesarealer.
- Ikke besøke andre pasienter på sykehuset.
- Utføre håndhygiene når de går inn og ut av pasientens rom
- Ikke ha på beskyttelsesutstyr

Se mer informasjon om fødsel ved Sykehuset Telemark.