HELSENORGE

God nytte av intensivopplæring

Flere av sykehusets sykepleiere har bistått på intensivavdelingen de siste ukene. Sykepleierne har fått opplæringen i intensivbehandling, og de er en del av beredskapen ved sykehuset.

Da koronapandemien brøt ut for mer enn ett år siden, startet sykehuset med opplæring av sykepleiere og leger. Over hundre ansatte har fått opplæring, og målet har vært at disse skal bistå i behandlingen av pasienter på intensivavdelingen. 

Den siste tiden har sykehuset hatt flere covid-19-pasienter som trenger intensivbehandling, og da har det vært behov for flere sykepleiere.

– Det er flott å få hjelp av flere hender. Disse sykepleierne er en viktig del av beredskapen hvis vi får en økning av covid-pasienter, sier kursleder og intensivsykepleier Thomas Hermansen. Sammen med fagutviklingssykepleier Solveig Ro har han sørget for at sykepleierkolleger har fått den opplæringen de trenger for å kunne assistere på intensivavdelingen.

Etter at pandemien brøt ut i fjor, har HR-avdelingen, intensivavdelingen og simuleringssenteret drevet opplæring av sykepleiere og leger.  Disse kommer fra ulike sengeposter, og de har fått realistisk trening på simuleringssenteret. Kurset strakte seg over åtte dager og ble avsluttet med hospitering på intensivavdelingen.
–  Vi har allerede hatt god støtte av sykepleierne som har fått denne opplæringen. De er veldig positive og faglig dyktige, sier seksjonsleder ved intensivavdelingen, Kristin Berre.

Spesialrådgiver Stig Frydenlund ved sim-senteret slår fast at Sykehuset Telemark var tidlig ute med å lære opp sykepleiere med sikte på at de skulle  inngå i  covid19-beredskapen.
– Her har Thomas Hermansen og Solveig Ro gjort en fantastisk innsats sier Frydenlund.