HELSENORGE

Får pasienter ut raskere med fysisk arbeid

Et tyvetalls sikkerhetspsykiatripasienter ved Sykehuset Telemark har de de siste 15 årene jobbet med hardt fysisk arbeid i en trygg miljøterapeutisk ramme. Det har hjulpet mange av dem ut i egen bolig. Noen har sikret seg utdannelse eller jobb. Mange sover bedre og bruker mindre medisiner når de har en jobb å gå til.

– Samfunnsøkonomisk er det mye å spare på at disse pasientene får et bedre liv. Det mener seksjonsleder Jørn Johnsen, miljøarbeider Tom Andreassen og spesialsykepleier Svein Kjær. 

Siden oppstart av «Nye muligheter i 2006 har miljøterapiprosjektet vakt stor faglig interesse.
Sikkerhetsavdelinger fra andre helseforetak har vært på visitt for å lære om Nye muligheter-modellen. Noen har startet egne prosjekt, man har slitt med å få oppdrag nok. 
Nye muligheter har derimot hatt mer enn nok å gjøre i 15 år. Det mener Jørn Johnsen kan tilskrives Tom Andreassens entusiasme og store kontaktnettverk. I dag har de et bredt samarbeid med Grep og Skien kommunes selskap A/S Kontorbygg. Sommerstid tar de mye arbeid med gressklipping for private, og ellers går det mye i flyttejobber og rivningsoppdrag.
Pasientene tømmer leiligheter, flytter og river. Det harde fysiske arbeidet fører til positiv innvirkning på søvn og medisinbruk. 

– Pasientene går mange tusen skritt hver dag og bærer mye. Det gir bedre kroppslig helse. De som jobber får bedre nattesøvn og behovet for sovemedisiner går ned, konstaterer Johnsen. 

Han tror det å ha en jobb å gå til som andre folk, virker veldig positivt. Det at pasientene jobber skulder ved skulder på like fot med miljøarbeiderne, Svein, Tom og Birger gir en følelse av likeverd.  Pasientene opplever en sterkere følelse av mening og selvrespekt når de utfører nyttig arbeid ute i samfunnet innenfor trygge rammer.
  – Uten Nye muligheter, ville neppe så mange pasienter ha kommet seg så raskt ut i egen bolig og ut i samfunnet, mener Jørn Johnsen. Han tror den normaliseringen som skjer når pasientene gjør nyttig arbeid og får lønn for innsatsen, er en del av forklaringen. 
Pasientene belønnes med muligheter til harryturer til Sverige, hytteturer eller en tur med danskeferja. Ildsjelene Tom og Svein er alltid med for å skape trygghet. 
Inntektene på rundt en halv million i året har gått til å investere i biler, en buss og alt utstyr som trengs til driften. 
– ​Nye Muligheter har drevet i 15 år nå og ikke vært uten oppdrag en eneste uke på disse årene. Det er positivt, synes seksjonsleder Jørn Johnsen som viser til at de knapt har fått klager på de 15 årene de har vært i drift.