Helsenorge

Får snakke sammen via nettbrett

Nå kan smittede pasienter og deres pårørende snakke trygt med hverandre via en videoløsning. – Det er flott at vi kan tilby pasienter og pårørende en slik mulighet, sier intensivsykepleier Bente Meyer-Kristiansen.

– Både pasienter og pårørende ønsker helst å møte hverandre på pasientrommet, men når pasienten er smittet av koronavirus, er som regel ikke dette mulig, sier Meyer-Kristiansen. Hun synes det er flott at sykehuset kan tilby en alternativ løsning.

 – Nå kan de se og snakke med hverandre via et nettbrett, og de pårørende kan for eksempel sitte hjemme i sine egen stue, forteller intensivsykepleieren.

– Dette er et tilbud til alle smittepasientene våre, men det er nok mest aktuelt når en pasient nettopp har våknet fra respiratorbehandling, sier Meyer-Kristiansen.

Løsningen kan også brukes av leger og annet helsepersonell. Da slipper de å gå inn på rommet i fullt smittevernutstyr når det ikke er nødvendig.