Får stor oppmerksomhet for klart språk

Sykehuset Telemark er invitert til en internasjonal språkkonferanse for å fortelle om klart og enkelt språk. Bakgrunnen er en ordbok om seksuell helse som Avdeling for habilitering har gitt ut. – Dette er stas, sier prosjektleder Rigmor Holm.

Ordboka ble også nominert til Klarspråkprisen i 2017, og juryen omtalte den som et «prakteksemplar på et vellykket enkelttiltak». Boka har fått mye ros for måten den er utformet.

– Målet vårt har vært å hjelpe ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne til å forstå hva seksualitet er, sier Holm. Avdelingen ønsket derfor å lage en ordbok som skulle være praktisk og lett tilgjengelig.

– Vi la vekt på leservennlighet i form av stor tekst og korte setninger, og vi har prøvd å forklare de mest vanlige ordene og begrepene så enkelt som mulig, sier Holm. Ordene er valgt på bakgrunn av mange års erfaring fra fagfeltet innen seksualitet og funksjonshemming.

I slutten av september skal Rigmor Holm og Arja Melteig fortelle om dette arbeidet under den internasjonale klarspråkkonferansen PLAIN 2019. Konferansen vil samle om lag 400 deltakere fra mange land, og Sykehuset Telemark skal delta under en sesjon med foredragsholdere fra Australia, Island og Norge.

– Vi ble stolte da vi mottok invitasjonen til denne konferansen. Sykehusene får ofte kritikk for dårlig informasjon og vanskelig språk, men nå blir Sykehuset Telemark trukket fram som et godt eksempel på det motsatte, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Han mener at klart språk er veldig viktig når ansatte skal kommunisere med pasienter og pårørende. – Her har Avdeling for habilitering gjort en strålende jobb, sier Rønning.