Færre blir innlagt på DPS akutt

Det siste året har antall akuttinnleggelser ved DPS blitt redusert med 22 prosent. Nedgangen skyldes trolig at sykehuset tilbyr flere pasienter hjelp hjemme.

I 2017 utvidet det ambulante akutteamet tilbudet på kveldstid og i helger. Teamet reiser ut når mennesker blir akutt psykisk syke, og det følger opp med hjemmebesøk, hos fastlegen eller andre steder.
– Vi tror at tilbudet vårt har avlastet noe av presset på DPS akutt, sier fagsjef og overlege Thordur Sigmundsson.

I mars 2017 ble teamet utvidet med fem nye stillinger, noe som gjorde det mulig for dem å rykke ut på kveldstid og i helgene.

Forskning viser at mange pasienter ønsker behandling hjemme. Mange av disse pasientene ville normalt blitt innlagt.
– Det ser ut til at vi klarer å hjelpe hver femte pasient uten innleggelse. Det gjør teamet ved å reise hjem til mennesker i akutte kriser eller ta imot pasienter i egne lokaler på sykehuset, sier Sigmundsson.

Teamet snakker med pasient og pårørende, gjør en vurdering og setter i gang tiltak. De kartlegger også nettverk og gir behandling med tilbud om hjemmebesøk opptil to-tre ganger daglig.
– Vi vurderer fortløpende om videre behandling er nødvendig før vi overfører pasienten til poliklinisk oppfølging, eller tilbake til fastlege og kommunale tjenester, sier Sigmundsson.

Han mener at de gode resultatene ikke hadde vært mulig å oppnå uten et nært samarbeid med DPS, fastlegene og kommunehelsetjenesten.